3 Niedziela Wielkiego Postu – 15 III 2020

1. W trosce o bezpieczeństwo osób uczestniczących w nabożeństwach w naszym kościele, stosownie do zaleceń władz państwowych i kościelnych podjęliśmy stosowne kroki, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, wewnątrz kościoła, nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo prosimy, aby w duchu odpowiedzialności podporządkować się tym ograniczeniom.

Pozostanie w tych dniach w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

Zachęcamy w obecnej sytuacji do przyjmowania Komunii świętej na rękę, jest to sposób godny i dopuszczony przez Episkopat Polski. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć relikwiom Krzyża św. należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą. W kolejce do spowiedzi należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m.

Informujemy, że każdego dnia jest transmitowana przez internet Msza święta z archikatedry lubelskiej: w dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00 zaś w niedziele o 11.30 i 19.00 oraz nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

Jednocześnie oznajmiamy, że gdyby zgromadziła się większa liczba wiernych, istnieje możliwość udziału w liturgii Mszy świętej w salce w klasztorze.

2. Trwamy na modlitwie nowennowej do św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona naszej świątyni. We czwartek w Uroczystość św. Józefa Msze św. będą sprawowane o godz. 6.30, 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00. Wieczornej Eucharystii będzie przewodniczył ks. Piotr Skwira. Będzie to Msza św. zbiorowa, intencje można składać w zakrystii.

3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Zaś Drogę Krzyżową w piątki o godz. 17.30. W ten wtorek nie będzie Adoracji Krzyża.

4. Przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki ofiarę jako Jałmużnę wielkopostną.