4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 III 2020

1. W środę, 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezusa odwołały z udziałem wiernych nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus. Jednak zapraszają do łączności duchowej i nadsyłania intencji drogą mailową.

2. W trudnych w warunkach epidemii, zdajemy egzamin z miłości do ludzi oraz odpowiedzialności za siebie i drugich. Ta odpowiedzialność zabrania nam większych zgromadzeń; władze państwowe, a także kościelne ograniczyły możliwą liczbę ich uczestników do 50 osób. Stosujmy się do tych zarządzeń! Przede wszystkim zostańmy w domach – niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami. Korzystajmy z transmisji Mszy świętych.

3. Już teraz zachęcamy aby korzystać ze spowiedzi jako spowiedzi wielkanocnej. Prosimy, by ustawiać się do konfesjonału w bezpiecznej odległości. W kratkach konfesjonału znajduje się folia, która jest systematycznie dezynfekowana.

4. Prosimy aby rozglądać się wokół siebie – choćby w najbliższym sąsiedztwie: czy nie ma tam osób, które potrzebują konkretnej pomocy: zrobienia zakupów, przyniesienia posiłku, załatwienia jakiejś pilnej sprawy urzędowej. Konkretne formy pomocy znajdziemy na diecezjalnej stronie Caritas. Módlmy się wspólnie do Pana o ustanie epidemii. Módlmy się też serdecznie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem.

5. W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Zaś Drogę Krzyżową w piątki o godz. 17.30. Wtorkowe Adoracje Krzyża zawieszamy ze względu na zaistniałą sytuację.

6. W przyszłą niedzielę będzie można złożyć do puszki ofiarę Na KUL.

7. W kruchcie jest rozprowadzana Niedziela, zaś Gość Niedzielny w całości jest dostępny w Internecie za darmo.