Bożonarodzeniowe życzenia od nas Karmelitów Bosych

Bóg ofiarowuje nam swój czas,
bo wkroczył w historię ze swoim słowem
i swoim dziełem zbawienia,
aby ją otworzyć na wieczność,
aby uczynić z niej historię przymierza.

Benedykt XVI

Kochani Przyjaciele Lubelskiego Karmelu!

Noc Bożego Narodzenia otwiera nas na wieczność. Stajemy wobec wielkiej tajemnicy Boga – Bóg przychodzi, aby nas uczynić w swoim Synu uczestnikami swojego życia.

Przejęty tą tajemnicą, staję przed Wami wraz z moimi braćmi z lubelskiego klasztoru i życzę Wam, by wspominanie i przeżywanie Bożego  Narodzenia napełniło Was pokojem i ufnością w Bożą moc, która uczyni Was domownikami Nieba. Niech Jezus Chrystus działa w Was i Waszych bliskich, obdarza zdrowiem i swoim błogosławieństwem w każdym momencie Nowego Roku 2018.

Moi Drodzy!

W tym radosnym czasie pragnę także serdecznie podziękować za każdy dar serca, za Waszą modlitewną troskę o naszą wspólnotę, za każdą ofiarę, która pomaga nam utrzymać klasztor. Ze swojej strony zapewniamy o naszej modlitwie, w której polecamy Was i Waszych bliskich miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Józefa. W noc Bożego Narodzenia w Waszej intencji odprawię Pasterkę.

Z darem modlitwy i błogosławieństwem Bożym w imieniu naszej wspólnoty.

o. Piotr Jackowski, przeor

Boże Narodzenie 2017