Lectio Carmelitana u karmelitów bosych w Lublinie

Zapraszamy  wszystkich chętnych, zarówno młodych, jak i starszych do uczestnictwa w LECTIO CARMELITANA, czyli czytanie z komentarzem Pieśni Duchowej Świętego Jana od Krzyża.

Spotykamy się w każdą środę po Mszy św. wieczornej ok. godz. 19.00 i przez około 45 minut czytamy po kolei i komentujemy Pieśń Duchową.

O tym dziele można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju kompendium całej doktryny św. Jana od Krzyża.