Niedziela Palmowa – 28 III 2021

  1. Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień. Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam zbliżyć się do Boga poprzez uczestnictwo w celebracjach liturgicznych. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00.
  2. W Wielki Czwartek dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa – uroczystą Eucharystię Wieczerzy Pańskiej będziemy celebrować o godz. 18.00. Po jej zakończeniu nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
  3. W Wielki Piątek – dzień Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa – zapraszamy na godz. 7.00 na tzw. Ciemną Jutrznię. Jest to piękna, starożytna i śpiewana modlitwa, złożona z Hymnów, Psalmów oraz nauczania Ojców Kościoła. Drogę Krzyżową w Wielki Piątek sprawujemy o godz. 15.00, natomiast Uroczystą Liturgię Męki Pańskiej o godz. 18.00. Głównym elementem tej liturgii będzie adoracja krzyża świętego. Po zakończonych obrzędach nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 23.00. Ofiary składane podczas adoracji krzyża przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tj. jakościowy i ilościowy.
  4. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, i trwa na modlitwie oczekując na Jego Zmartwychwstanie. Na godz. 7.00 zapraszamy na ponownie na tzw. Ciemną Jutrznię. Przez cały dzień będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, a od godz. 8.00 do 13.00, co 15 minut będziemy święcić pokarmy na stół wielkanocny w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia koło zakrystii. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00 obrzędem poświęcenia ognia na dziedzińcu przed furtą klasztorną. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Procesja rezurekcyjna odbędzie się w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00, po czym będziemy sprawować uroczystą Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego. Mszy św. o godzinie 7.30 w Niedzielę Wielkanocną nie będzie.
  5. W Wielką Środę i Wielki Czwartek będziemy pełnić dyżur w konfesjonałach od godz. 6.30 do 17.30 z przerwą między godz. 12.30 a 14.00. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 8.00 do 17.30.
  6. Do skarbony przy wyjściu z kościoła można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą złożoną na ten cel ofiarę.