Witamy nowego przeora i jego zastępcę

W naszej wspólnocie zakonnej witamy o. Piotra Nyka, który będzie pełnił posługę przeora (przełożonego) oraz o. Jakuba Przybylskiego, jego zastępcę i odpowiedzialnego za formację braci postulantów. O Piotr przejmuje obowiązki po o. Piotrze Jackowskim, który na kapitule prowincjalnej został wybrany prowincjałem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

O. Piotr Nyk przyjechał do nas z Krakowa, gdzie był wicedyrektorem Karmelitańskiego Instytutu Duchowości oraz wykładowcą teologii biblijnej.

O. Jakub Przybylski po święceniach pełnił posługę prowincjalnego referenta powołań oraz studiował w Międzynarodowym Centrum Duchowości (CITeS) w hiszpańskiej Awili.

Polecamy ich posługę opiece św. Józefa, patrona kościoła i klasztoru oraz wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Karmelu.