Odsłonięcie tablicy

Tablica pamiątkowa na fasadzie ratusza

Dnia 4 listopada 2010 r. zebrała się na uroczystej sesji Rada Miasta Lublina. Pierwszym punktem jej obrad było uczczenie 400-setnej rocznicy fundacji karmelitów bosych w Lublinie poprzez odsłonięcie i pobłogosławienie tablicy, przypominającej, iż pierwotny kościół i klasztor karmelitów znajdował się w miejscu dzisiejszego ratusza.

Obrady rozpoczął Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady, witając władze miasta, radnych oraz przybyłych na uroczystość gości, a wśród nich – ks. bp. Józefa Wróbla, sufragana lubelskiego i o. Andrzeja Ruszałę, przełożonego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. W sali zgromadzili się ponadto lubelscy karmelici bosi oraz przedstawiciele wojewódzkich i miejskich instytucji kulturalnych.

W słowie wstępnym o. Andrzej Ruszała, prowincjał podkreślił, iż odsłonięcie pamiątkowej tablicy jest daniem świadectwa prawdzie o obecności zakonników w tym miejscu Lublina, poprzez które głęboko związali się z dziejami miasta, ubogacając go o karmelitański rys duchowości. Prowincjał podziękował Radzie Miasta za podjętą inicjatywę uczczenia 400-setnej rocznicy fundacji Karmelu oraz życzył, aby radni, obradujący w dawnej nawie kościoła, podejmowali decyzje wypływające z głębi sumień wrażliwych na wartości duchowe i służące zawsze dobru lokalnej społeczności. Ks. bp Józef Wróbel, który zabrał następnie głos, dziękował karmelitom bosym w imieniu Kościoła lubelskiego za ich obecność i często ukrytą w cieniu konfesjonału pracę nad kształtowaniem ludzkiego ducha. Dziękował również radnym za zorganizowanie jubileuszowej uroczystości i codzienną pracę dla dobra miasta. Wyraził ponadto życzenie, aby tablica nie tylko przypominała fakty i daty, ale przede wszystkim była świadectwem wkładu karmelitów bosych w historię ludzkiego ducha otwartego na Boże działanie. Po sufraganie lubelskim głos zabrał o. Arkadiusz Smagacz, historyk zakonu, który przedstawił dzieje karmelitów bosych w Lublinie związane zarówno z ich pierwotną siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu, jak i kolejną siedzibą przy ul. Świętoduskiej, gdzie zakonnicy posługują do dnia dzisiejszego. Prelekcji towarzyszyła multimedialna prezentacja stworzona na bazie pisanych i ikonograficznych źródeł do historii karmelitańskiej w Lublinie.

Druga część jubileuszowej uroczystości miała miejsce przed budynkiem ratusza. Wiceprezydent miasta Włodzimierz Wysocki wprowadził do aktu odsłonięcia pamiątkowej tablicy, przypominając o dwustuletniej obecności w tym miejscu karmelitów bosych. Następnie, w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta, przełożonego prowincjalnego oraz przeora lubelskiego klasztoru o. Jarosława Janochy dokonał odsłonięcia tablicy. Poświęcił ją następnie ks. bp Józef Wróbel. Po dokonanym akcie odsłonięcia i poświęcenia przemówił przeor lubelski, dziękując władzom miasta, w tym szczególnie Krzysztofowi Siczkowi, wiceprzewodniczącemu Rady, za realizację jubileuszowej inicjatywy.

Na zakończenie o. Arkadiusz Smagacz zaprezentował okolicznościową wystawę „400 lat Karmelitów Bosych w Lublinie”, która stanęła przed budynkiem ratusza. Wystawa dokumentuje historię karmelitów w Lublinie, ukazuje architektoniczne piękno zabudowań karmelitańskich – kościoła oraz klasztoru p.w. św. Józefa oraz informuje o specyfice charyzmatu duchowych synów św. Teresy od Jezusa.

Pamiątkowa tablica, którą wmurowano w fasadę ratusza, wykonana została z żarnowickiego piaskowca przez artystę rzeźbiarza Witolda Marcewicza. Jej wymiary to 31,5 na 80 cm. Umieszczony napis głosi:

W TYM MIEJSCU W LATACH 1610-1807
WZNOSIŁ SIĘ KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH
I KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMEL

W 400. ROCZNICĘ FUNDACJI KLASZTORU
1610-2010