Ośrodek Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Ośrodek Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza istnieje przy lubelskim klasztorze Karmelitów Bosych, od 1997 roku. Został tu przeniesiony z Krakowa, gdzie powstał w 1995 roku, w celu przygotowania i koordynacji obchodów stulecia śmierci Świętej Teresy.

Twórcą i pierwszym opiekunem Ośrodka był o. Łukasz Kasperek. Kolejni opiekunowie to: o. Paweł Urbańczyk, o. Jarosław Janocha, o. Piotr Noe Faruga, o. Arkadiusz Smagacz, o. Paweł Hańczak, o. Adam Hrabia, o Bazyli Mosionek. Obecnie posługę tę pełni ponownie o. Łukasz Kasperek.


Ośrodek skupia osoby w różnym wieku, na różnych drogach życia, którym bliska jest postać Świętej Tereski, które pragną pogłębiać znajomość jej przesłania oraz próbują na co dzień żyć jej duchowością. Ośrodek pełni rolę „łącznika” między osobami należącymi do Kręgu Przyjaciół Świętej Teresy, mieszkającymi w Polsce i poza jej granicami.

Spotkania formacyjne osób tworzących wspólnotę Ośrodka Świętej Teresy odbywają się w środowe wieczory o godz. 19.00.