Pielgrzymka rodzin do św. Józefa -1 V 2023

Zapraszamy w święto św. Józefa Robotnika, 1 maja 2023 r.

na Pielgrzymkę Rodzin do Sanktuarium św. Józefa w Lublinie przy ul. Świetoduskiej 14.

Msze święte z błogosławieństwem rodzin

o godz. 6.30, 7.15, 9.30, 11.30 oraz o 18.00.

Uroczystą sumę o godz 11.30 będzie sprawował

Ks. Marek Urban, Moderator Domowego Kościoła Diecezji Lubelskiej.