Pierwsze śluby zakonne brata Pawła

W sobotę, 16 września, świętowaliśmy pierwsze śluby zakonne brata Pawła Marii od Baranka Paschalnego. Uroczystość odbyła się w naszym lubelskim sanktuarium, gdzie brat Paweł spędził dwa lata formacji w postulacie i nowicjacie.

Nie wszyscy wiedzą, że właśnie lubelski klasztor w minionych wiekach był nie tylko kolegium filozoficzno-teologicznym przeznaczonym dla braci studentów (w latach 1611-1864 oraz 1990-2012), ale również domem nowicjackim (1790-1847). Ponadto w latach 1610-1864 pełnił funkcję nowicjatu dla braci zakonnych nieprzyjmujących święceń kapłańskich. Poprzez śluby zakonne brata Pawła historia lubelskiego klasztoru niejako zatoczyła koło i przypomniała nam o tym, iż lubelski klasztor świętego Józefa odegrał w przeszłości ważną rolę w formacji pokoleń karmelitów.

Dwa dni przed uroczystością przyjechali do nas bracia klerycy z Krakowa: Michał, Bartosz i Maciej wraz z wychowawcą, o. Pawłem Porwitem. Pomogli w przygotowaniu refektarza i liturgii. Przybyła również rodzina brata Pawła.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Tadeusz Florek, Przełożony Prowincjalny, na którego ręce brat Paweł złożył swoją profesję zakonną. Nie zabrakło momentów wzruszeń, łez, wdzięczności i szczerej radości. Przy wspólnym stole w klasztornym refektarzu świętowaliśmy łaskę, którą zakon otrzymał w osobie brata Pawła, oddającego się Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych. Maryjny rys jego duchowej drogi oraz charakter tego dnia – soboty – która w Kościele jest dniem szczególnej pamięci o Matce Bożej, przejawił się w prostocie, pięknie i spokoju tego szczególnego dla naszej wspólnoty dnia.

Brata Pawła Marię od Baranka Paschalnego polecamy waszej modlitewnej pamięci przed Bogiem.

Fot. Katarzyna Artymiak