Święty Józef pozdrawia

Święty Józefie, Twoja pomoc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby duszy i ciała. Udziel nam łask, o które Cię z ufnością prosimy. Amen.

Figura św. Józefa w wirydarzu klasztornym, w miejscu dawnej, nieistniejącej już, studni.