Przemienienie Pańskie, 6 sierpnia 2023 r.

W środę, 9 sierpnia, przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża — Edyty Stein, karmelitanki bosej i patronki Europy.

Ofiary zebrane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na programy pomocowe realizowane przez Caritas.