Narodzenie Pańskie AD 2023

Giorgione, Pokłon pasterzy (ok. 1505-1510)

Giorgione, Pokłon pasterzy (ok. 1505-1510)

Kochani Przyjaciele i Dobroczyńcy naszego kościoła i klasztoru,
drodzy Bracia i Siostry
,

w tym świętym czasie Narodzenia Pańskiego przychodzimy do betlejemskiego żłóbka i wpatrujemy się w oblicze Dzieciątka, aby pośród niepokoju i zamętu odnaleźć w Nim pokój i nadzieję, a także siłę do podejmowania stających przed nami wyzwań.

Życzymy Wam prawdziwie głębokiego, osobistego spotkania ze Zbawicielem. Trwajcie wobec Niego w adoracji i uwielbieniu, a On niech rozświetla wszystkie mroki, umacnia Waszą wiarę i roznieca nadzieję. Niech hojnie darzy Was swoim błogosławieństwem tutaj na ziemi, a kiedyś obdarzy pełnią radości w niebie.

Opiece Boskiego Dzieciątka i Świętej Rodziny powierzamy naszą Ojczyznę, prosząc o obronę przed wszelkim złem, o opamiętanie dla jej nieprzyjaciół oraz o triumf prawdy i dobra.

wspólnota karmelitów bosych ze Świętoduskiej